Strava na cestách


SamozÅ™ejmÄ›, že musí poÄítat s jistým omezením. Tahat s sebou dva nebo Å¡est knedlíků a svíÄkovou, to by asi Äinilo jisté drobné potíže. Takže si milý cestovatel nakoupí potraviny v prášku a v sáÄku a v konzervÄ› a na zaÄátek jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké trvanlivé a může vyrazit.  

V dneÅ¡ní dobÄ› si ten jídelníÄek už tak moc omezovat nemusí, protože už skoro vÅ¡echno se dá koupit v konzervÄ›, nebo suÅ¡ené. Takže urÄitÄ› by sehnal i tu svíÄkovou.  

Potraviny podléhají zkáze, takže pokud se bude náš hrdina potulovat nÄ›kde v horku, například v Africe, musí poÄítat s tím, že si nemůže brát na cestu co ho napadne. Pokud ovÅ¡em jede do Himálají, tak to není zas tak divoké, protože tam mu potraviny zmrznou a tím se prodlouží jejich trvanlivost. OvÅ¡em ani on si nemůže vzít do ruky Å¡tangli mÄ›kkého salámu, protože cesta do Tibetu nÄ›jakou chvíli trvá a salám by to asi nevydržel. Nebo možná ano, ani by se vzhledovÄ› nezmÄ›nil, ale pÅ™esto by jeho konzumace mohla vyvolat jisté bÅ™iÅ¡ní potíže, které se sice dají rychle Å™eÅ¡it v divoÄinÄ›, ale ne mezi lidmi.  

konzervy

OstatnÄ›, dnes se dají již koupit potraviny skoro vÅ¡ude, takže je zbyteÄné tahat s sebou konzervy, které jsou hodnÄ› těžké. Ale pokud si ÄlovÄ›k chce pochutnat na nÄ›Äem co ví jak chutní a je to z domoviny, tak proÄ ne. Ale jinak si je může vlastnÄ› kdekoli koupit. Ano, dokonce u velehor i když asi ne přímo v base campu.  

konzervy

Je na každém, jak si to vÅ¡echno rozvrhne. NÄ›kdo chce okusit místní speciality a radÄ›ji se bude stravovat tam v restauracích a bistrech. Musí ovÅ¡em poÄítat s tím, že se mu to drobátko prodraží. Ale za ty kulinářské zkuÅ¡enosti to asi stojí. Ten, kdo má do kapsy hloubÄ›ji se holt musí zásobit, jak již výše napsáno.  

Otázka jídla a pití je při cestách velmi důležitá. Hlavně voda. Její nedostatek může nepříjemně překvapit. A varování pro všechny, v některých krajích nepijte ani vodu z vodovodu. Nevěřte, že je pitná.